Hạng mục Truyền Thông

11.12.2018

STT Nội dung Mô tả chi tiết ĐVT/ngày Đơn giá Ghi chú 1 Băng rôn Bao gồm chi phí xin phép, chi phí in ấn, công treo tháo gỡ tại ...

Xem thêm
093 5555 643 Chat Facebook tbskdanang@gmail.com