Nhân sự hỗ trợ tổ chức sự kiện

11.12.2018

STT Nội dung Mô tả chi tiết ĐVT/ngày Đơn giá Ghi chú Nhân sự hỗ trợ tổ chức sự kiện 1 Lễ tân – PGs / PBs PG/PB chuyên nghiệp ...

Xem thêm
093 5555 643 Chat Facebook tbskdanang@gmail.com